Thể thao Việt Nam từng bước phát triển từng bước hội nhập

Thể Thao

Thể thao Việt Nam từng bước phát triển từng bước hội nhập

Thể thao Việt Nam những năm gần đây đang dần có những thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực. Với sự phát triển mạnh mẽ cùng tinh thần hội nhập cao, thể thao Việt Nam đang dần vươn mình ra thế giới mạnh mẽ và quyết đoán.

Thể thao quần chúng – nền tảng phát triển thể thao bền vững

Là một trong những mảng quan trọng của thể thao nước nhà, thể thao quần chúng đã, đang góp phần cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển ngày càng sâu rộng trong đời sống của các tầng lớp nhân dân; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; …

Ngay từ khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao tầm quan trọng của tinh thần rèn luyện thể dục thể thao. Chính vì vậy, thể dục thể thao dần được gắn liền với các phòng trào vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động người dân tự chọn cho mình một môn thể thao, một hình thức tập luyện phù hợp với mục tiêu nâng cao sức khỏe.

Phong trào thể dục thể thao đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng nhận được nhiều quan tâm. Thể dục thể thao ở các vùng dân tộc thiểu số đã được nhiều địa phương triển khai sâu, rộng đến các cấp giúp cho đồng bào dân tộc hiểu rõ lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Thể thao dân tộc được phát triển sâu rộng

Thể thao dân tộc được phát triển sâu rộng

Các môn thể thao trong đồng bào dân tộc ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, hấp dẫn hơn rất nhiều như: bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bóng đá, võ cổ truyền, kéo co, đánh quay…

Hơn thế nữa, các phong trào nhằm phát triển thể dục thể thao quần chúng trong nhân dân sẽ tạo tiền đề để phát hiện, bổ sung những gương mặt tài năng, những nhân tố mới cho thể thao để bồi dưỡng, đào tạo trở thành những tuyển thủ quốc gia, hướng tới các giải đấu trong nước, và dần dần tiếp cận với thành tích cao ở đấu trường quốc tế.

Vai trò của thể thao dân tộc với phát triển và hội nhập

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thể thao dân tộc là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt từ xa xưa, được hình thành và đồng hành cùng phát triển với sự phát triển của đất nước, vì vậy, nó thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc.

Thầy Trần Anh Tú, giảng viên Cao đẳng Dược Sài Gòn cho rằng: “Trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng thời kỳ đổi mới, sự hội nhập đã kéo theo nhiều môn thể thao mới lạ từ bên ngoài vào nước ta như nhảy hiện đại, khiêu vũ, nhảy Hiphop,… thu hút giới trẻ hơn và khiến các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc dần trở nên phai nhạt. Do đó, trong quá trình đẩy mạnh xây dựng đất nước theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, cần phải có những chiến lược phát triển và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.”

Thể thao Việt Nam hội nhập mạnh mẽ

Thể thao Việt Nam hội nhập mạnh mẽ

Phát huy tiềm lực kinh tế đất nước

Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng tạo nên sự phát triển của thể thao đất nước, là tài nguyên quốc gia, một phần của nền văn hóa đất nước và mang lại lợi ích kinh tế tương đối lớn. Vì vậy, việc chú trọng phát triển các loại hình thể thao truyền thống chính là một trong những điểm tăng trưởng mới của nền kinh tế quốc gia.

Do thể thao của nước ta phát triển muộn và còn một số hạn chế. Vì vậy, để hòa nhập vào nền kinh tế thị trường, hội nhập cùng thể thao thế giới thì cần phải có những định hướng rõ ràng và đầu tư đúng mực mới có thể đưa được thể thao Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Trước sự phát triển và hội nhập không ngừng của thể thao, người dân, nhất là những người trẻ luôn luôn phải nâng cao tinh thần thể dục thể thao góp phần giữ gìn thể thao truyền thống cũng như tăng cường hội nhập thể thao thế giới.

Rate this post