Giáo dục thể thao học đường cần những nước tiến mới

Giáo Dục

Thể thao Việt Nam đang từng bước phát triển và đổi mới, hơn thế nữa, thể thao có vai trò to lớn trong quá trình phát triển xã hội. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh thể dục thể thao trong nhà trường vẫn còn là một vấn đề chưa được quan tâm nhiều. Chính vì vậy, ngành giáo dục cũng như thể thao cần chú trọng, đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm đưa thể thao vào giáo dục học đường một cách tích cực hơn nữa.

Cần đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học thể dục thể thao trong nhà trường

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học là tập trung đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cả xã hội. Từ đó, tiến hành công cuộc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất.

Trong đó, việc thực hiện các mục tiêu, nội dung giáo dục nhằm phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác cần được đẩy mạnh trong chương trình giáo dục mầm non. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất phải bảo đảm tính cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng cho học sinh; hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh, sinh viên.

Kết quả hình ảnh cho giao dục thể chất học đường có bước tiến mới

Cần đổi mới như thế nào để giao dục thể chất học đường có bước tiến mới

Đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các chương trình cho môn học giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, bảo đảm hài hòa giữa các kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể.

Đồng thời, cần tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, cũng như hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở tất cả các cấp. Chẳng hạn như tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trong nhà trường; đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành các hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, vẫn cần đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

Tập trung phát triển các hoạt động thể thao trường học

Thầy Nguyễn Anh Luân, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Nha Trang chia sẻ: “Cần phải có những chính sách đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, trên cơ sở phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên. Trong đó, cần tăng cường hỗ trợ và có nhiều hình thức, phương pháp triển khai hợp lý đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Như vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động thể thao trong học sinh, sinh viên mới có được những chuyển biến tích cực.”

Bên cạnh đó, củng cố, phát triển hệ thống các giải thi đấu thể thao các cấp sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng, miền, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao, hội thi, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời cũng góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao để bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao.

Hình ảnh có liên quan

Tập trung phát triển các hoạt động thể thao học đường tạo hứng thú cho học sinh, sinh viên

Không chỉ thế, cần đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng nhiều môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong trường, trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

Ngoài ra, cần tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao học đường. Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao đảm bảo về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định.

Mong rằng với những mục tiêu trên thì việc giáo dục thể chất cũng như thể thao học đường ngày càng phát triển và được hưởng ứng hơn nữa trong học sinh, sinh viên.

Rate this post